Logo der Universität Wien

Австрійська Галичина та її багатокультурна спадщина

Докторантський колегіум (ДК) досліджує взаємозв'язок культур, літератур, мов, релігій, економій, етнічних та соціальних груп австрійської коронної землі Галичини та Лодомерії в період від її приєднання до Габсбургської імперії в 1772 р. до 1918 року. Колегіум займається вивченням багатокультурної спадщини Галичини в Польщі, Україні, Австрії, а також в еміграції аж до сьогодення.
За останні десятиріччя австрійська Галичина стала улюбленим предметом громадських і наукових інтересів в Австрії (особливо у Відні) та в інших країнах. Проте, до цього часу дослідження Галичини значною мірою обмежувалося вузькими рамками окремих дисциплін.
В германістиці, славістиці, юдаїстиці та національних історіографіях не приділялося достатньо уваги багатокультурності цього регіону. ДК натомість має багатофаховий напрямок і комбінує літературознавчі, мовні та історичні методи з інтегративними теоріями дещо молодшої культурології. Така міждисциплінарність уможливлює нові пізнання як для окремих дисциплін, так і для панорамного огляду цього історичного регіону та його спадщини.
У ДК беруть участь члени факультету германістики Віденського університету (Аннеґрет Пельц), історики (Крістоф Авґустиновіч, Керстін С. Джобс, Філіп Тер, Андреа Комлоши), славісти (Штефан Сімонек, Алоїс Вольдан) та політолог Дітер Зеґерт. Взаємодія дисциплін в ДК забезпечується не тільки осяжним і чітко визначеним простором Галичини та його міждисциплінарністю, але й культурологічними підходами (як, наприклад, mental mapping, lieux de mémoire, ґендернi студії, дискурсивний аналіз, мікроісторія, «студії пограниччя», дослідження міграції та історія мови).
Співпраця науковців та студентів колегіуму, - представників різних дисциплін, - має синергетичний ефект, а також є передумовою до зміцнення існуючих дослідницьких можливостей Віденського університету. Відень є ідеальним місцем для ДК, перш за все завдяки прекрасним умовам для наукових студій у архівах та бібліотеках міста.
Залучення науковців (для викладання та проведення регулярних воркшопів), а також студентів із України та Польщі, зміцнює та розширює вже існуюючу співпрацю поміж країнами.
ДК, завдяки своєму місцезнаходженню у колишній столиці імперської метрополії, має також політичне завдання, а саме — виконання ролі посередника між старими та новими членами Європейського Союзу та Україною.
Освітній курс навчання ДК стоїть на сторожі мультидисциплінарності, мовного різноманіття та методологічної багатовимірності. До його головних завдань належить збагачення знань, теоретичних можливостей та інтеркультурних компетенцій студентів, так само як і подальших наукових комунікацій поміж студентами та науковцями Віденського університету із вузами інших країн, з метою організації ефективних шляхів координування дисертацій за участю кількох спеціалістів.
Впродовж двох перших семестрів, лекції вступного характеру, мовні заняття, курси, семінари, а також наукові екскурсії, слугують підготовчим базисом для подальших індивідуальних досліджень у наукових інституціях Відня, а також поза його межами, головно в університетах Львова чи Кракова. Регулярні докторантські семінари, включно із двома міжнародними воркшопами за активної участю самих студентів, і є тією основною інтеракцією докторантів із професорами.

Doktoratskolleg Galizien
Campus der Universität Wien

Spitalgasse 2, Hof 1.11
A-1090 Wien


Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0